Ray trượt mở 3/4 - Newera

Ray trượt mở 3/4 - Newera

Ray trượt mở 3/4 giản chấn - Newera là phụ kiện nhà bếp của hãng Newera, là ray trượt 3/4, tải trọng 30kg. Có 2 loại giảm chấn và không giảm chấn.

Mã sản phẩm Kích thước Đơn giá
NT501.300 H300x1200mm 435.000
NT501.350 H350x1200mm 435.000
NT501.400 H400x1200mm 455.000
NT501.450 H450x1200mm 455.000
NT501.500 H500x1200mm 455.000
NT511.300 H300x1200mm 245.000
NT511.350 H350x1200mm 245.000
NT511.400 H400x1200mm 245.000
NT511.450 H450x1200mm 265.000
NT511.500 H500x1200mm 265.000

0904.006.488
Tủ bếp Xuyên Việt
Bếp xuyên việt
Bếp xuyên việt