About Side Line 1

Side Background: 
Big SideLine: 
Công ty TNHH Nội thất Xuyên Việt
Small SideLine: 
Công ty TNHH Nội thất Xuyên Việt
Right SideLine: 
<h5 class="side-line-left subtitle text-primary-color">Tủ bếp Xuyên Việt</h5> <h1 class="mrb-45 mrb-lg-35">Nội thất Xuyên Việt</h1> <p class="about-text-block mrb-40">Công ty TNHH Nội thất Xuyên Việt là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thi công và thiết kế tủ bếp cao cấp</p> <div class="row mrb-30 mrb-lg-40"> <div class="col-xl-6 col-lg-6 col-md-12"> <ul class="order-list primary-color"> <li>Tân tâm, uy tín</li> <li>Chất lượng tuyệt hảo</li> </ul> </div> <div class="col-xl-6 col-lg-6 col-md-12"> <ul class="order-list primary-color"> <li>Dịch vụ xứng tầm</li> <li>Tác phong chuyên nghiệp</li> </ul> </div> </div> <div class="row no-gutters"> <div class="col-xl-7 col-lg-7 col-md-6 col-sm-6"> <div class="featured-icon-box mrb-15"> <div class="featured-icon"> <i class="webexflaticon webextheme-icon-003-staircase"></i> </div> <div class="featured-content"> <h4 class="featured-title">Thiết kế sản xuất</h4> <p class="featured-desc">Sản phẩm được thiết kế và sản xuất tại xưởng</p> </div> </div> <div class="featured-icon-box mrb-sm-40"> <div class="featured-icon"> <i class="webexflaticon base-icon-158-employee-2"></i> </div> <div class="featured-content"> <h4 class="featured-title">Đội ngũ nhân viên</h4> <p class="featured-desc mrb-0">Chúng tôi có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp</p> </div> </div> </div> <div class="col-xl-5 col-lg-5 col-md-6 col-sm-6"> <div class="experience"> <p class="experience-text">Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm</p> <h4 class="experience-year">20+</h4> </div> </div> </div>
0904.006.488
Tủ bếp Xuyên Việt
Bếp xuyên việt
Bếp xuyên việt